Als we de kogels vervangen door pixels

 

tekst  Annabel Storm        beeld  Evelien de Jong    

voor  ONGEkUNSTELD      oktober  2015

 

https://www.ongekunsteld.net/als-we-kogels-vervangen-pixels/